بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان اصفهان

بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان اصفهان

مکان: برج فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان زمان برگزاری: 13 لغایت 15 آذر ماه 1402 زمان بازدید: 9:00 الی 15:30 آخرین مهلت ثبت نام: 08 آذر ماه 1402 ثبت نام
slider